1307

UMG 130.7 Automatinis laiptuotas rąstų skirstytuvas

Automatinis laiptuotas rąstų skirstytuvas atskiria rąstus iš krūvos ir paduoda juos į išilginį transporterį po vieną.

Aprašymas