UAB Ukmega pradėjo bendradarbiauti su Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

UAB „Ukmega“ bendradarbiauja su Kupiškio technologijos ir verslo mokykla ir nuo 2017 m. yra socialinis partneris vykdant pameistrystės veiklą.